top of page

První architektonický návrh ecolodge

Takto vypadá první návrh budoucí ecolodge:

Ecolodge – skica
Ecolodge – skica
Ecolodge – skica
Ecolodge – skica
Ecolodge – návrh
Ecolodge – vizualizace

Jednoduchá konstrukce odolná proti zemětřesení

 

Návrh vychází ze zkušeností získaných během našeho putování kolem Manaslu, kde jsme se po cestě seznámili s návody na stavění objektů odolných případným zemětřesením i s několika lodgemi již postavenými podle těchto principů. Určitou podporu jsme získali i od Člověka v tísni, který stavbu jedné z budov inicioval a poskytl nám k tomuto objektu podklady.

 

Jedná se hlavně o princip pokud možno jednopodlažní budovy, kombinace dřevěné kostry stabilizované kamennými zdmi, které v kombinaci umožňují dilataci a pružnost domu při zemětřesení a přitom zajišťují dostatečné provázání. Současně je tak lodge postavena z místních materiálů, které jsou k dosažení v blízkém okolí předpokládané stavby.

 

Propojení s malou ubytovnou a kuchyní postavenou Pasangem

 

Vlastní umístění lodže navazuje na stávající budovy postavené Pasangem v období po proběhlých zemětřeseních. Je jím malé ubytovací křídlo s dvěmi pokoji s vlastním hygienickým vybavením a kuchyně s jídelnou kapacitně dostačující i po rozšíření. Tyto již stojící objekty jsou postaveny kolmo k sobě a nově navrhovaná budova je navržena tak, aby prostor celkově uzavřela do pobytového átria tvaru U, které vytváří potřebné závětří v případě nepříznivého počasí a přitom zůstává v jednom směru otevřené pro výhledy do krajiny.​​

 

Podrobný popis konstrukce

 

Navržená přízemní budova je z části kamenná s cílem zajistit stabilitu sestavy a z části ze dřeva pro dilatační reagování na případné zemětřesení. Toto schéma je převedeno i do vzhledu budovy, kdy kamenná část je obrácená směrem ven a chrání dům před nepřízní počasí a dřevěná, pobytová část, je obrácena směrem dovnitř vzniklého átria. Dispoziční uspořádání je sestavené tak, že na obou koncích objektu jsou místa pro umývárny, jak vnitřní odděleně pro muže a ženy, tak venkovní na oplachování a nabírání vody. Rozvod vody a odpadů je tak soustředěn pouze do dvou míst, což zjednodušuje montáž, provoz i údržbu. Vlastní pokoje vždy pro dvě osoby jsou vložené mezi tyto krajní hygienické buňky.

 

Konstrukčně se jedná o asymetrický dvoutrakt s jednou vnější stěnou kamennou a s rámovou dřevěnou konstrukcí ve zbývající části. Do střední stěny jsou vloženy dveře zbytek stěny je obložený dřevem. Mezi středovou dřevěnou a obvodovou kamennou zdí, kde je širší trakt jsou vlastní pokoje. Užší trakt směrem do atria ukončený jen řadou dřevěných sloupků, tvoří před pokoji průchozí otevřenou verandu, kde by měla být i možnost sušení prádla. Hygienické prostory mají zdi kamenné, příčné dělící stěny pokojů jsou střídavě z kamenného zdiva a střídavě dřevěné. Dřevěné mezistěny a čelní stěnu tvoří nosná dřevěná kostra oboustranně obložená prkny s vloženou tepelnou a zvukovou izolací z jačí vlny.​​

 

Krov a střecha jsou menšího spádu, aby sníh sám nesjížděl ze střechy. Krytina je předpokládaná z ocelového pozinkovaného lakovaného vlnitého plechu, kombinovaná částečně (nad hygienickým vybavením a nad verandou) vlnitými polykarbonátovými nebo sklolaminátovými deskami pro lepší osvětlení těchto prostorů. Podlaha v pokojích je navržena dřevěná dvojitá s možností vyplnění tepelnou izolací z jačí vlny. Veranda má podlahu pouze jednoduchou provětrávanou, aby se zajistilo její prosychání.​

bottom of page