top of page

Cíle projektu

Chceme spolu s místními ze zemětřesení poničeného údolí Langtang vybudovat chatu s naprosto minimálními dopady na životní prostředí a ukázat, že je to i v podmínkách Nepálu možné. Záměrem je postavit lodge, která bude ukázkovým a modelovým projektem pro celou oblast.

Historie

Údolí Langtang bylo prakticky zničeno zemětřesením. Část našich přátel přišla o život, všichni o obživu. Pasang, nejstarší přeživší z této rodiny, obnovil se svými sourozenci malou horskou chatu. Rádi bychom mu pomohli postavit větší lodge s ekologicky udržitelným provozem.

Architektonické řešení

Navržená přízemní budova je z části kamenná s cílem zajistit stabilitu sestavy, z části ze dřeva pro možnost reagování na případné zemětřesení. Navazuje na malé ubytovací křídlo a kuchyni postavené Pasangem v období po proběhlých zemětřeseních a prostor celkově uzavírá do pobytového átria.

Technologie

Srdcem celého projektu je integrace dostupných technologií směřující k ekologicky udržitelnému provozu: zajištění elektrické energie z obnovitelných zdrojů, minimalizace vlastních odpadů a ekologické nakládání s nimi a maximální zajištění dalších zdrojů včetně potravin.

Please reload

bottom of page