top of page

Ekologické technologie

Srdcem celého projektu je integrace dostupných technologií směřující k ekologicky udržitelnému provozu:

  • Zajištění elektrické energie z obnovitelných zdrojů

  • Minimalizace vlastních odpadů a ekologické nakládání s nimi

  • Maximální zajištění dalších zdrojů včetně potravin

Pitná voda

Pitné vody je v oblasti nedostatek. Většinou se dováží v plastových lahvích. Na chatě bude instalováno zařízení na sterilizaci vody ozónem, takže se voda bude čepovat přímo do přinesených lahví a plně se odbourá prodej balené vody v plastech.

Energie

Kombinací vodní elektrárny, solárních panelů a výroby bioplynu na místě chaty, která nemá žádné napojení na elektrickou síť (ta v oblasti dosud neexistuje), bude dosaženo potřebného zásobování chaty elektřinou – a to i v období sníženého slunečního svitu či případného poklesu vody v blízké říčce.

Zásobování

U chaty bude zřízen také skleník pro organickou produkci zeleniny (v případě nadbytku energie temperovaný) a jednotka pro efektivní výrobu kompostu. Máme také plán zkusit pěstování jedlých hub jako hlíva apod. pro doplnění nabídky jídelníčku nebo zavést produkci jačího sýra (místní komunita je majoritně vegetariánská a nezabíjí žádná zvířata).

 

Následující krátké popisy technologií představují první část technologií, které bychom chtěli na horské chatě využívat. 

Sterilizace vody

Jednou z významných zátěží přírodního prostředí na treku v Himaláji je prodej balené pitné vody a v důsledku toho hromadění plastových PET lahví na skládkách, ale hlavně kolem cest. Sanitace umožná trekařům nekupovat si balenou vodu, ale natočit si vodu do přinesené láhve.

Využití bioplynu

Bioplyn z běžných domovních odpadů a zelené biomasy se dá používat pro vaření, ohřev užitkové vody nebo například ke svícení, přemění-li se v generátoru na elektřinu.

Vodní turbína

SETUR je bezlopatková turbína (přesněji bezlopatkový tekutinový stroj). Je vhodným řešením pro výrobu elektřiny tam, kde není žádný jiný zdroj elektrické energie k dispozici a zároveň je přítomen vodní tok s nízkou průtokovou rychlostí (běžně potůčky s dostatečným spádem).

Please reload

bottom of page